Pages

[Vietsub] [Drama] Dokonjo Gaeru - Maeda Atsuko


Tên tiếng Nhật: ど根性ガエル
Romaji: Dokonjo Gaeru
Tên tiếng Việt: Chú ếch can đảm (tạm dịch)
Ngày công chiếu: 11/7/2015-...
Diễn viên chính: Matsuyama Kenichi, Maeda Atsuko, Mitsushima Hikari (Pyonkichi)
Cập nhật tập mới tại đây (Link dưới đây kèm theo ngày có Vietsub)
Tập 1 (30/7/2015)

Tập 2 (01/8/2015)

Tập 3 (11/8/2015)

Tập 4 (20/8/2015)

Tập 5 (2/9/2015)

Tập 6 (15/9/2015)

Tập 7 (30/9/2015)

Tập 8 (09/10/2015)

Tập 9 (08/11/2015)
Password: vOz


Unknown

48Group Vietnamese fanbase established in 2012.

No comments:

Post a Comment