Pages

Akimoto Manatsu 1st Photobook 「Manatsu no Kiatsu Haichi」

VOZ48

48Group Vietnamese fanbase established in 2012.